Wymagane dokumenty przy zakupie certyfikatu

Dokumenty wymagane przy zakupie certyfikatu Certyfikat uniwersalny Przeznaczony dla osób podpisujących dokumenty w swoim imieniu Wymagane dokumenty Ważny dowód osobisty lub paszport Dla osób nie posiadających polskiego obywatelstwa dokument tożsamości musi być ważny...