Ułatwienia dostępu

Podpis elektroniczny

Certyfikat kwalifikowany łódź

Intro

Czym jest certyfikat kwalifikowany?

Jest to certyfikat, który spełnia wymagania Ustawy o podpisie elektronicznym, wydany przez kwalifikowany podmiot świadczący usługi certyfikacyjne. Podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą certyfikatu kwalifikowanego który został złożony za pomocą urządzenia do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego, jest równoważny  z  własnoręcznym podpisem .
Certyfikat kwalifikowany może być wydany jedynie osobie fizycznej.

podpis elektroniczny

Do czego wykorzystujemy certyfikat kwallifikowany

 • składania formularzy do KIO (Krajowej Izby odwoławczej)
 • składania pism procesowych w sądowym postępowaniu upominawczym
 • kontaktów drogą elektroniczną z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), np.: podpisania wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne, podpisania deklaracji
 • nadawania mocy prawnej dokumentom w kontaktach prawnych przez Internet (np. upoważnienia elektroniczne w ZUS)
 • pozyskiwania wypisów elektronicznych dotyczących wszystkich podmiotów gospodarczych wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)
 • podpisywania urzędowej korespondencji z podmiotami administracji publicznej za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej,
 • składania e-deklaracji podatkowych
 • zawierania umów cywilno-prawnych w formie elektronicznej,
 • wystawiania faktur w formie elektronicznej,
 • uczestniczenia w aukcjach oraz przetargach elektronicznych
 • komunikacja w obrębie platformy ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej),
 • podpisywania raportów do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF)
 • zgłaszania drogą elektroniczną zbiorów danych osobowych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO)
 • składania e-deklaracji do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG)
 • nadawania elektronicznym odpisom i zaświadczeniom wydawanym przez Centralną Informację o Zastawach Rejestrowych, mocy prawnej dokumentów urzędowych
 • składania drogą elektroniczną do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) wniosków o dotacje unijne

Pytanie

Ile kosztuje certyfikat kwalifikowany?

Na ostateczną cenę wydania Podpisu elektronicznego składają się następujące czynniki:

 • Wybór zestawu (Standard, Mini, Mutibox)
 • Okresu na jaki wydany ma być certyfikat (1 rok, 2 lata)
 • Ściezki potwierdzenia tożsamości (szybkość wydania certyfiaktu: 1 h, 24 h, do 7 dni)
 • Wyboru odbioru Zestawu (przesyłka kurierska, odbiór osobisty, dojazd do klienta)

Napopularniejszym zestawem jest Certum Mini (link obok) Ceny pozostałych zestawów znajdziesz tutaj.

 

Przykładowa konfiguracja

Ile kosztuje certyfikat kwalifikowany na karcie Standard na 1 rok z odbiorem osobistym, z wydaniem certyfiaktu w cągu 7 dni?

Zestaw Certum Standard z certyfiaktem na 1 rok z odbiorem osobistym oraz standardową ścieżką wydania certyfiaktu to koszt 379,00 zł brutto

 

Skontaktuj się z Nami

Zgoda na przetwarzanie danych

4 + 10 =

Administratorem Twoich danych osobowych będzie White Brand Justyna Andryszek Przyborowskiego 17 93-162 Łódź, e-mail: admin@whitebrand.pl  Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w polityce prywatności.

Właścicielem marki
E-podpiselektroniczny.pl jest:

White Brand Justyna Andryszek
Ul. Przyborowskiego 17/10
93-162 Łódź

tel. +48 536-595-805

e-mail: kontakt@whitebrand.pl