Letnia Promocja Tydzień Pierwszy

Ogólne Warunki Promocji: 1) Zasady Promocji: a) Organizatorem Promocji jest White Brand Justyna Andryszek . z siedzibą w Łodzi przy ul. Przyborowskiego, NIP: 7711498085; b) Uczestnikiem Promocji mogą być jedynie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności...