Ułatwienia dostępu

Certyfikaty SSL

ŁÓDŹ I WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE
Zamów certyfikat

PYtania

Czym jest certyfikat SSL?

Certyfikaty SSL to narzędzie zapewniające ochronę witryn internetowych, oraz gwarant zachowania poufności danych przesyłanych drogą elektroniczną przez zastosowanie szyfrowania komunikacji pomiędzy komputerami. Certyfikaty SSL rejestrowane są na określoną nazwę domeny, zawierają informacje o właścicielu domeny i  jego adresie.

Ceny

Certyfikaty Certum SSL

Wymagane dokumenty

Proces weryfikacji oraz dokumenty wymagane przy zakupie:

Certyfikatu Commercial SSL (lub jego opcji MultiDomain/Wildcard)
Certyfikaty Commercial SSL wraz z jego dostępnymi opcjami MultiDomain/Wildcard wydawane są automatycznie po potwierdzeniu przez Subskrybenta kontroli nad certyfikowaną domeną oraz zweryfikowanie certyfikowanego adresu e-mail.

W celu przeprowadzenia weryfikacji domeny prosimy o zalogowanie się na swoje konto w sklepie internetowym sklep.unizeto.pl,a następnie o kontynuowanie w zakładce Aktywacja certyfikatów procesu, który wymaga wybrania JEDNEJ z CZTERECH dostępnych metod weryfikacji:

 • weryfikacja adresu e-mail przez potwierdzenie linka weryfikacyjnego, który wysyłany będzie przez CERTUM na adres e-mailowy w domenie (np.: admin@twojadomena.pl, administrator@twojadomena.pl, webmaster@twojadomena.pl, postmaster@twojadomena.pl, hostmaster@twojadomena.pl lub,
 • weryfikacja dostępu do domeny przez umieszczenie na serwerze pliku „html”, którego nazwę i treść otrzymacie Państwo od CERTUM lub,
 • weryfikacja dostępu do domeny przez umieszczenie otrzymanego od CERTUM fragmentu tekstu w w kodzie swojej strony WWW ( w sekcji nagłówka ) lub,
 • weryfikacja dostępu do domeny przez stworzenie odpowiedniego rekordu TXT w zasobach DNS, którego treść otrzymacie Państwo od CERTUM.

Weryfikacja dostępu do adresu e-mail – kliknij link weryfikacyjny wysłany po aktywacji certyfikatu (jeśli adres jest zawarty w certyfikacie).

W przypadku każdej z powyższych metod, otrzymacie Państwo od CERTUM wiadomość zawierającą dane niezbędne do przeprowadzenia weryfikacji i specjalny link aktywacyjny, którego należy użyć po zastosowaniu wymaganych zmian w certyfikowanej domenie. Wówczas domena powinna zostać automatycznie sprawdzona, o czym zawiadomi Państwa stosowny komunikat.

WYNIKIEM POZYTYWNEJ WERYFIKACJI BĘDZIE AUTOMATYCZNE WYDANIE CERTYFIKATU

Certyfikatu Trusted SSL (lub jego opcji MultiDomain/Wildcard)
Warunkiem wydania certyfikatu Trusted SSL lub jednej z jego dostępnych opcji MultiDomain/Wildcard jest pomyślne potwierdzenie przez Subskrybenta jego kontroli nad certyfikowaną domeną oraz zweryfikowanie certyfikowanego adresu e-mail.

W celu przeprowadzenia weryfikacji domeny prosimy o zalogowanie się na swoje konto w sklepie internetowym sklep.unizeto.pl,a następnie o kontynuowanie w zakładce Aktywacja certyfikatów procesu, który wymaga wybrania JEDNEJ z CZTERECH dostępnych metod weryfikacji:

 • weryfikacja adresu e-mail przez potwierdzenie linka weryfikacyjnego, który wysyłany będzie przez CERTUM na adres e-mailowy w domenie (np.: admin@twojadomena.pl, administrator@twojadomena.pl, webmaster@twojadomena.pl, postmaster@twojadomena.pl, hostmaster@twojadomena.pl lub,
 • weryfikacja dostępu do domeny przez umieszczenie na serwerze pliku „html”, którego nazwę i treść otrzymacie Państwo od CERTUM lub,
 • weryfikacja dostępu do domeny przez umieszczenie otrzymanego od CERTUM fragmentu tekstu w w kodzie swojej strony WWW ( w sekcji nagłówka ) lub,
 • weryfikacja dostępu do domeny przez stworzenie odpowiedniego rekordu TXT w zasobach DNS, którego treść otrzymacie Państwo od CERTUM.

Weryfikacja dostępu do adresu e-mail – kliknij link weryfikacyjny wysłany po aktywacji certyfikatu (jeśli adres jest zawarty w certyfikacie).

W przypadku każdej z powyższych metod, otrzymacie Państwo od CERTUM wiadomość zawierającą dane niezbędne do przeprowadzenia weryfikacji i specjalny link aktywacyjny, którego należy użyć po zastosowaniu wymaganych zmian w certyfikowanej domenie. Wówczas domena powinna zostać automatycznie sprawdzona, o czym zawiadomi Państwa stosowny komunikat.

W celu zweryfikowania tożsamości Subskrybenta, CERTUM prosi o dostarczenia w terminie 7 dni kopii następujących dokumentów:

 • dokument tożsamości (dowód tożsamości, paszport, karta stałego pobytu, prawo jazdy) osoby składającej wniosek certyfikacyjny – dokument powinien być kompletnie odwzorowany (obie strony),
 • świadectwo zatrudnienia lub upoważnienie/pełnomocnictwo udzielone osobie składającej wniosek certyfikacyjny – tylko jeżeli osoba ta nie jest właścicielem domeny,
 • opłacony rachunek za domenę lub oświadczenie właściciela domeny o przysługującym Subskrybentowi wyłącznym prawie do posługiwania się nazwą domeny – tylko jeśli domena nie jest zarejestrowana w bazie WHOIS lub informacje w bazie wskazują, że subskrybent nie jest właścicielem domeny.

Wszystkie zebrane dokumenty należy wysłać do CERTUM PCC wykorzystując jedną z poniższych form:

  • e-mailem w formie skanu na adres: ccp@certum.pl (forma zalecana)
  • faksem na numer: +48 (0) 91 4257 422
  • pocztą na adres:

CERTUM PCC
ul. Bajeczna 13
71-838 Szczecin

Certyfikatu Premium EV SSL, (lub jego opcji MultiDomain)
Warunkiem wydania certyfikatu Premium EV SSL jest pomyślne potwierdzenie przez Subskrybenta jego kontroli nad certyfikowaną domeną oraz potwierdzenie informacji zawartych we wniosku certyfikacyjnym.

W celu przeprowadzenia weryfikacji domeny prosimy o zalogowanie się na swoje konto w sklepie internetowym sklep.unizeto.pl,a następnie o kontynuowanie w zakładce Aktywacja certyfikatów procesu, który wymaga wybrania JEDNEJ z CZTERECH dostępnych metod weryfikacji:

 • weryfikacja adresu e-mail przez potwierdzenie linka weryfikacyjnego, który wysyłany będzie przez CERTUM na adres e-mailowy w domenie (np.: admin@twojadomena.pl, administrator@twojadomena.pl, webmaster@twojadomena.pl, postmaster@twojadomena.pl, hostmaster@twojadomena.pl lub,
 • weryfikacja dostępu do domeny przez umieszczenie na serwerze pliku „html”, którego nazwę i treść otrzymacie Państwo od CERTUM lub,
 • weryfikacja dostępu do domeny przez umieszczenie otrzymanego od CERTUM fragmentu tekstu w w kodzie swojej strony WWW ( w sekcji nagłówka ) lub,
 • weryfikacja dostępu do domeny przez stworzenie odpowiedniego rekordu TXT w zasobach DNS, którego treść otrzymacie Państwo od CERTUM.

W celu weryfikacji adresu e-mail (jeżeli adres ten zawarty jest w certyfikacie i jest różny od adresów podanych wyżej). Na adres podany we wniosku certyfikacyjnym zostanie wysłana wiadomość zawierająca link uwierzytelniający.

W przypadku każdej z powyższych metod, otrzymacie Państwo od CERTUM wiadomość zawierającą dane niezbędne do przeprowadzenia weryfikacji i specjalny link aktywacyjny, którego należy użyć po zastosowaniu wymaganych zmian w certyfikowanej domenie. Wówczas domena powinna zostać automatycznie sprawdzona, o czym zawiadomi Państwa stosowny komunikat.

W celu zweryfikowania tożsamości Subskrybenta, CERTUM prosi o dostarczenia w terminie 7 dni kopii następujących dokumentów:

 • kopia dokumentu tożsamości (dowód tożsamości, paszport, karta stałego pobytu, prawo jazdy) osoby składającej wniosek certyfikacyjny – dokument powinien być kompletnie odwzorowany (obie strony),
 • kopia upoważnienia/pełnomocnictwa udzielonego wnioskodawcy (wówczas, gdy wnioskodawca nie widnieje w odpowiednim rejestrze jako osoba upoważniona do reprezentacji firmy),
 • kopia opłaconego rachunku za domenę lub oświadczenie właściciela domeny o przysługującym subskrybentowi wyłącznym prawie do posługiwania się nazwą domeny – tylko jeśli domena nie jest zarejestrowana w bazie WHOIS lub informacje w bazie wskazują, że subskrybent nie jest właścicielem domeny,

CERTUM zastrzega sobie prawo do kontaktu telefonicznego z Subskrybentem certyfikatu Premium EV SSL (lub opcji MultiDomain).

Wszystkie zebrane dokumenty należy wysłać do CERTUM PCC wykorzystując jedną z poniższych form:

 • e-mailem w formie skanu na adres: ccp@certum.pl (forma zalecana)
 • faksem na numer: +48 (0) 91 4257 422
 • pocztą na adres:

CERTUM PCC
ul. Bajeczna 13
71-838 Szczecin

Skontaktuj się z Nami

Zgoda na przetwarzanie danych

11 + 11 =

Administratorem Twoich danych osobowych będzie White Brand Justyna Andryszek Przyborowskiego 17 93-162 Łódź, e-mail: kontakt@whitebrand.pl  Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w polityce prywatności.

Właścicielem marki E-podpiselektroniczny.pl jest:

White Brand Justyna Andryszek

Ul. Przyborowskiego 17/10

93-162 Łódź

tel. 536-595-805

mail: kontakt@whitebrand.pl