Ułatwienia dostępu

Pomoc Premium on-line

406,50 

Opis

Pomoc premium to usługa świadczona on-line przez cały okres trwania ważności certyfikatu.

Pomoc zawiera w sobie usługi:

  • Instalację certyfikatu na karcie kryptograficznej
  • Konfigurację komputera do pracy z certyfikatem (instalacja programów)
  • Integrację z płatnikiem
  • Integrację z JPK
  • Identyfikację problemów dotyczących podpisu elektronicznego
  • Przeniesienie certyfikatu na inny komputer