Ogólne Warunki Promocji:

1) Zasady Promocji:

a) Organizatorem Promocji jest White Brand Justyna Andryszek . z siedzibą w Łodzi przy ul. Przyborowskiego, NIP: 7711498085;

b) Uczestnikiem Promocji mogą być jedynie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne, jednostki organizacyjne, którym przepisy szczególne przyznają zdolność prawną;

c) Promocją objęte są produkty wymienione w pkt 2 poniżej (zwane dalej „Produkt”). Promocja polega na obniżeniu ceny danego Produktu dla Uczestnika ;

2) Produkty objęte Promocją: Promocją objęty jest następujący produkt:

a) Czytnik kart ACS 39U-I1 oferowany w cenie 87,45 zł brutto za 1 szt.

3) Czas obowiązywania Promocji:

a) Promocja dla Produktów wymienionych w pkt 2 lit. a obowiązuje od 4 lipca 2016 r. do 10 lipca 2016 r. lub do wyczerpania zapasów.

b) Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Promocji bez podania przyczyny, przy zachowaniu ochrony praw nabytych Uczestników Promocji. Ogólne Warunki Promocji obowiązują od dnia: 4 lipca 2016 r.

4) Sposób zamówienia:

a) Przez wysłanie wiadomości e-mail na adres kontakt@whitebrand.pl z ilością zamawianych czytników oraz informacjami kontaktowymi. Nasi pracownicy niezwłocznie po odczytaniu wiadomości się z Tobą skontaktują w celu potwierdzenia zamówienia.